Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi firar högtidlig fest – välkommen på doktorspromotion

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 20 maj 2022. Sammanlagt promoveras åtta jubeldoktorer, 13 hedersdoktorer och 90 personer som disputerat för doktorsgraden vid Åbo Akademi.

Promotionen äger rum i Åbo stads konserthus med början kl. 12.00.

Promotionen är den främsta akademiska högtiden. Vid promotionen invigs de som avlagt doktorsexamen till sin doktorsvärdighet och får de insignier som hör till examen.

Efter promotionsakten i konserthuset i Åbo, går de nypromoverade doktorerna, akademistaten och gäster i ståtlig procession ner för Aningaisbacken till ekumenisk festgudstjänst i Åbo domkyrka. Festligheterna avslutas med bankett i Logomo.

Sammanlagt deltar cirka 500 personer i promotionsakten i konserthuset och 260 i festbanketten.

Representanter för medierna är hjärtligt välkomna att närvara vid högtidligheterna i konserthuset. Anmälan senast onsdag 18 maj 2022 till promotion@abo.fi.

För medierna reserveras särskilda platser i konserthusets sal. Festpubliken och mediernas representanter förväntas ha intagit sina platser i konserthuset senast kl. 11.45. Klädsel: mörk kostym.

Läs mer om jubeldoktorerna och hedersdoktorerna.
Promotionens festprogram.
Tillfället livestreamas och bandas. 

För mera information:

Pia-Maria Kallio, områdeschef forskningsservice, ansvarig för promotionsarrangemangen
+358 50 433 5631
promotion@abo.fi

Pressbilder:

Pressbilder från promotionen den 20 maj kommer att kunna laddas ner från den här adressen: web.abo.fi/pressmaterial/promotion2022. Pressbilder från promotionen 2018 finns i Åbo Akademis bildbank (sökord: promotion 2018).