Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får donation av OP Gruppen och Tekniska Föreningen i Finland

Åbo Akademi får en donation om 145 000 euro av OP Gruppen och ytterligare en donation om 20 000 euro från Tekniska Föreningen i Finland inom ramarna för statens motfinansieringskampanj.

OP Gruppen donerar totalt 1,8 miljoner euro till finländska universitet. Av den summan kommer 1,2 miljoner från OP- gruppens andelslag och fördelas mellan tio universitet som undervisar i ekonomi. Utöver det här delar andelsbankerna ut drygt 60 000 euro. Av den får Åbo Akademi 25 000 euro. Med sina donationer vill OP Gruppen stödja finländskt kunnande och forskning, skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och främja en långsiktig framgång för sin verksamhetsmiljö.

Åbo Akademi får ytterligare en donation om 20 000 från Tekniska Föreningen i Finland stiftelse sr. Donationen riktar sig till utbildningsområdet för teknik för att stöda utbildningen av kunniga svenskspråkiga diplomingenjörer. Den här yrkesgruppen spelar en viktig roll i den stora gröna hållbarhetsomställningen där tekniska lösningar är av central betydelse.

– Våra utbildningar och forskning inom ekonomi och teknik handlar om stora krafter som driver världen omkring oss. Genom att fokusera relevant kan vi förse samhället med nya ekonomer, diplomingenjörer och forskningsresultat som behövs både lokalt och globalt för att föra oss framåt mot en hållbar framtid. Vi är glada och tacksamma över donationerna till Åbo Akademi, säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi.

Donationerna är en del av statens motfinansieringskampanj som slutar i juni 2022.