Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi avslutar planeringen av klasslärarutbildning i Sverige

Åbo Akademi går inte vidare med planerna på en egen klasslärarutbildning i Strängnäs i Sverige. Det beslutade fakultetsrådet vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid sitt möte den 13 december 2022.

– Förslaget om att starta en utbildning i Sverige har fått en del uppmärksamhet i offentligheten, men jag vill framhålla att det varit fråga om ett projekt i planeringsfas. Fakultetsrådet ansåg nu enhälligt att det inte är ändamålsenligt att satsa mer resurser på en utdragen uppstartsfas och därmed avslutar vi planeringsarbetet, säger Michaela Pörn, dekan för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Fakultetsrådet konstaterade att osäkerhetsfaktorerna kring projektet är för många. Det gäller bland annat möjligheten för svenska studerande att erhålla studiestöd, där det ännu inte fattats några beslut.

Fakulteten väljer att nu i stället koncentrera resurserna till att utveckla forskningen och stärka de befintliga lärarutbildningarna i Vasa för att garantera tillräckligt med utexaminerade klasslärare för de finlandssvenska skolornas behov. Fakulteten behöver också reservera resurser för den omfattande nationella satsningen för att utveckla digitalt högskolelärande, Digivisio 2030.

För mera information:

Michaela Pörn, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
E-post: michaela.poern@abo.fi
Telefon: +358 6 324 7013, +358 50 405 7799