Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Åbo Akademi luopuu suunnitelmistaan luokanopettajakoulutuksesta Ruotsissa

Åbo Akademi luopuu suunnitelmista oman, suomalaisen mallin mukaisen luokanopettajakoulutuksen järjestämisestä Strängnäsissä, Ruotsissa. Näin päätti kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokouksessaan 13. joulukuuta 2022.

– Ehdotus luokanopettajakoulutuksen toteuttamisesta Ruotsissa on saanut jonkin verran julkista huomiota, mutta haluan korostaa, että kyseessä on koko ajan ollut suunnitteluvaiheessa oleva hanke. Tiedekuntaneuvosto on nyt yksimielisesti päättänyt, että ei ole tarkoituksenmukaista investoida lisää resursseja pitkittyneeseen suunnitteluprosessiin, ja hanke päättyy tähän, sanoo kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan dekaani Michaela Pörn.

Tiedekuntaneuvoston mukaan hankkeeseen liittyy liikaa epävarmuustekijöitä, muun muassa epäselvyys siitä, voivatko koulutusohjelmaan osallistuvat opiskelijat saada opintotukea Ruotsissa. Tiedekunta haluaa nyt keskittää resursseja tutkimuksen kehittämiseen ja nykyisten opettajankoulutusohjelmien vahvistamiseen, jotta varmistetaan, että suomalaisten koulujen tarpeisiin riittää valmistuneita luokanopettajia. Tiedekunta haluaa myös varata resursseja valtakunnalliseen digitaalisen yliopisto-oppimisen kehittämishankkeeseen, Digivisioon.

Lisätietoja:

Michaela Pörn, dekaani
S-posti: michaela.poern@abo.fi
Puhelin: +358 6 324 7013, +358 50 405 7799