Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA respekterar mångfald – tar i bruk ny skylt för könsneutrala toaletter

På initiativ av Åbo Akademis jämställdhetskommitté införde Åbo Akademi könsneutrala toaletter hösten 2017. Avsikten var att hörsamma önskemålet om könsneutrala toaletter för de som har en annan könsidentitet än kvinna eller man. Med facit i hand kan vi konstatera att det skett missförstånd under processens gång.

Den symbol för könsneutrala toaletter som kommer att användas vid Åbo Akademi.
Den symbol för könsneutrala toaletter som kommer att användas vid Åbo Akademi.

Åbo Akademi är mån om att skapa en studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och där mångfald respekteras. Det är beklagligt att frågan om könsneutrala toaletter tagit en negativ vändning, även om avsikten varit att respektera och inkludera alla, oberoende könsidentitet.

För att åtgärda saken kommer Åbo Akademi att ta i bruk skyltar med en könsneutral symbol samt texten ”WC” på de toaletter som är avsedda för en person och på invalidtoaletterna. Större toaletter med flera bås förblir skilda dam- och herrtoaletter.

Mikko Hupa
Rektor

Christina Nygren-Landgärds
Ordförande för jämställdhetskommittén