Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA leder kemiprojekt i samarbete med ukrainskt universitet

Åbo Akademi har fått 79 590 euro i finansiering från Utbildningsstyrelsen som en del av deras Team Finland Knowledge (TFK) Ukraina-program. Programmet är särskilt inriktat på att stöda det inhemska samarbetet med de ukrainska högskolorna.

Projektet Rebuilding education and research in chemistry and chemical technology in Ukraine syftar till att förverkliga och utveckla det planerade samarbetet inom utbildning och delvis inom forskning mellan Dnipro University of Technology (DUT) i Dnipro, Ukraina och ÅA.

– Några av projektaktiviteterna inkluderar läroplanssamarbete, samarbete med näringslivet samt utveckling och implementering av digital/virtuell undervisning. Vi kommer också att ta emot besökare från DUT, både personal och studenter, säger Tan Phat Huynh, biträdande professor i molekylär process- och materialteknik vid ÅA som leder projektet.

 

Projektet pågår från den 1 augusti 2023 till den 31 december 2025

Syftet med TFK:s Ukraina-program är att stödja finländska högskolors samarbete med ukrainska partner och stödja Ukraina i utvecklingen och återuppbyggnaden av landets högskoleutbildning. Läs mer om TFK-programmet och TFK Ukraina-programmet här.