Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA-forskare får närmare 1,5 miljoner av Finlands Akademi för forskning i biovetenskaper, hälsa och miljö

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beviljat akademiprojektbidrag till tre forskningsprojekt vid Åbo Akademi.

Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi vid laboratoriet för naturmaterialteknik beviljas 300 000 euro för forskningsprojektet ”A bio-inspired generator of green electricity using photosynthetic bacteria and sustainable materials” inom konsortiet Photo-e-Mat, ett samarbete med forskare från Åbo Universitet.

Lea Sistonen, professor i cell- och molekylärbiologi beviljas 550 000 euro för forskningsprojektet ”Functional Networks Regulated by Heat Shock Factors in Cell Plasticity”.

John Eriksson, professor i biologi, särskilt cellbiologi, beviljas 549 545 euro för projektet ”Vimentin intermediate filaments at the guard of tissue homeostasis – Connecting cell signaling, metabolism, migration, and biomechanics”.

Syftet med akademiprojektbidrag är att främja förnyelsen och mångfalden inom den finländska vetenskapen samt att förbättra forskningens kvalitet och det vetenskapliga och övriga genomslaget. Med finansieringen vill Finlands Akademi ge forskare möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna.

Läs mera i pressmeddelandet från Finlands Akademi.