Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Dmitry Murzin hedras med en festskrift i USA

En av de mest prestigefyllda internationella journalerna i kemi- och processteknik, Industrial Engineering Chemistry & Research (American Chemical Society ACS) har publicerat en festskrift för att hedra professor Dmitry Murzin med anledning av hans 60 års dag.

Murzin innehar sedan 2000 den äldsta professuren i kemisk teknik vid Åbo Akademi, den Borgströmska professuren i kemisk teknologi. Han är författare och medförfattare av över 900 peer review -journalartiklar, flera läroböcker samt har handlett tiotals doktorsavhandlingar under sin framgångsrika karriär vid Åbo Akademi.

Professor Murzins huvudsakliga forskningsområde är experimentellt arbete och matematisk modellering av heterogent katalyserade organiska reaktioner, från reaktionsmekanismer till kinetiska modeller.

Hans internationella genombrott inom detta område är många, bland annat inom mekanistiska studier av gasfashydrering av aromater, ringöppnings-, dekarboxylerings- och skelettisomeriseringsprocesser, selektiv hydrering och oxidation av sockermolekyler och studier av reaktionerna mellan terpener och ligninkomponenter.

Tiotals högklassiga artiklar av hans kolleger och vänner har nu publicerats i festskriften Dmitry Murzin Festschrift Editorial som är fritt tillgänglig online. Ämnen som behandlas i festskriften är bland annat katalys, heterogen katalys, kinetik och reaktionsteknik.