Skriv här det du söker efter!

Historia-nätverket, dess medlemmar och kontaktuppgifter

Københavns universitet

Afdelningen for historie, SAXO-instituttet
Karen Blixensvej 4, DK-2300 Köpenhamn S
Ytterligare information finns på: http://historie.ku.dk/
Kontaktperson: Sidsel Eriksen, sidsel@hum.ku.dk, +4551299556

Aarhus universitet

Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 7, building 1467, DK-8000 Århus C
Ytterligare information finns på: http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/historie-og-klassiske-studier/
Kontaktpersoner: Mary Hilson, mary.hilson@cas.au.dk, och
Lene Lykke Christensen, LLC@au.dk, +4587152545

Åbo Akademi
Ämnet Historia
Fabriksgatan 2, FI-20500 Åbo
Ytterligare information finns på: Historia
Kontaktperson: Anna-Catrin Östman, aostman@abo.fi

Helsingfors universitet
Historiska institutionen
Unionsgatan 38, FI-00014 Helsingfors
Ytterligare information finns på http://www.helsinki.fi/historia/
Kontaktpersonen för studier i historia: Johanna Harju, johanna.harju@helsinki.fi
Akademiska kontaktpersonen: Henrik Meinander, Henrik.meinander@helsinki.fi
Internationell koordinator: Heidi Säävuori, Mobilitetsservicen, studentexchange@helsinki.fi, +358 2941 22401

Tammerfors universitet
History
School ofSocial Sciences and Humanities
FI-33014 University of Tampere
Ytterligare information finns på: http://www.uta.fi/yky/en/his/index.html
Kontaktperson: Pirjo.Markkola@uta.fi, +358 503187731
Internationell koordinator: anna.wansen-kaseva@staff.uta.fi

Haskoli Islands
Historisk institutt
Box 107 Gimli, IS-101 Reykjavik
Ytterligare information finns på: http://english.hi.is/school_of_humanities
Kontaktperson: Már Jónsson, marj@hi.is, +3545254245
Internationella koordinatorer: Guðrún Birgisdóttir, Humanistisk fakultet, gb@hi.is
och Aníta Hannesdóttir, International Office, anita@hi.is

NTNU
Institutt for historie og klassiske fag
N-7491 Trondheim
Ytterligare information finns på: http://www.ntnu.no/ihs
Kontaktperson: Magne Njåstad, magne.njastad@hf.ntnu.no, +4773598301

UiT Norges arktiske universitet
Institutt for historie og religionsvitenskap
Breiviklia, N-9037 Tromsö
Ytterligare information finns på: https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88152
Kontaktperson: Fredrik Fagertun, fredrik.fagertun@uit.no, +47776 46176
Internasjonal koordinator (HSL-fakultetet): Morten Sagerup, morten.sagerup@uit.no, + 47776 44287

Lunds universitet
Historiska institutionen
LUX, Lunds universitet, Box 192, SE-22100 Lund
Ytterligare information finns på: http://www.hist.lu.se/hist/
Kontaktperson: Ulf Zander, ulf.zander@hist.lu.se, tel. +46- 46–222 79 61

Uppsala universitet
Historiska institutionen
Thunbergsvägen 3A, SE-751 26 Uppsala
Ytterligare information finns på: http://www.hist.uu.se/
Kontaktpersoner: Karin Hassan Jansson, studierektor-gu@hist.uu.se,
Erik Lindberg, studierektor-ma@hist.uu.se
Internationell koordinator: erasmus@hist.uu.se

Uppdaterad 17.8.2021