Skriv här det du söker efter!

Registrering och avgifter

Registrering och avgifter

ANMÄL DIG HÄR

Early bird (anmälan senast 25.2.2022): 150 €

Anmälan 26.2.2022 -15.3.2022: 200 €

Studerande (gäller ej forskarstuderande): 120 €

 

Konferensavgiften inkluderar luncher och kaffe i enlighet med programmet och middag på måndag kväll.

Deltagaravgiften inbetalas på följande sida: https://shop.abo.fi/p/1010-nordic-conference-in-social-studies-didactics-2022/ 

Anmälningsblankett: https://survey.abo.fi/lomakkeet/11918/lomake.html

OBS! Det krävs mycket planering för detta evenemang, därför görs inga återbetalningar av redan erlagda deltagaravgifter.

 

Uppdaterad 11.3.2022