Skriv här det du söker efter!

Keynotes

Keynotes

 

PhD (Ed.), MA (Phil.) Tuukka Tomperi är forskare vid Tampereen Yliopisto (Tammerfors universitet), Fakulteten för pedagogik och kultur. Tomperi är också vetenskaplig redaktör, författare och f.d. lärare.

 

 

Maria Olson är professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, samt professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

 

 

 

Panu Kalmi är professor i ekonomi vid Vaasan Yliopisto (Vasa Universitet), School of Accounting and Finance.

 

 

 

Uppdaterad 3.11.2021