Skriv här det du söker efter!

Call for abstracts

Call for abstracts

Deadline för abstraktinlämning: 11.2.2022. Abstrakten (400-500 ord) sänds till adressen noksa2022@abo.fi 

Besked om antagning av abstrakt: 18.2.2022

Earlybird-registrering senast 25.2.2022

Deadline för registrering 15.3.2022

Arrangörerna för NOKSA 3 välkomnar bidrag som i vid mening är relaterade till konferensens huvudtema, eller som ur ett brett perspektiv diskuterar samhällskunskapsämnets roll i de nordiska länderna, samt även på en global nivå.

Vi välkomnar bidrag till sessioner, workshops och symposier på alla skandinaviska språk och på engelska. Vår strävan är att kunna ordna parallella sessioner på skandinaviska språk och på engelska.

Uppdaterad 1.2.2022