Skriv här det du söker efter!

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

NOKSA 3 – Arbetsgrupp

Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (ordf.)

Nina Mård, Universitetslärare i historens och samhällslärans didaktik

Charlotta Hilli, universitetslärare i pedagogik företrädesvis universitetspedagogik

Carina Österåker, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande, vid Åbo Akademi (sekr)

Uppdaterad 2.11.2021