Skriv här det du söker efter!

Magna Charta Universitatum

Åbo Akademi har undertecknat det så kallade Magna Charta Universitatum. Dokumentet räknas som de europeiska universitetens rättighetsförklaring och innehåller grundprinciper om bland annat den fria vetenskapen. Till exempel stipuleras i dokumentet att universitetet är en autonom institution i hjärtat av samhällen. För att tillgodose omvärldens behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar. Det står också att frihet i forskning och utbildning är universitetens grundläggande livsprincip.

Magna Charta Universitatum tillkom när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum år 1988, när 388 rektorer underteckande dokumentet. Närmare 900 universitet har undertecknat deklarationen.

Mera information om Magna Charta: http://www.magna-charta.org/

Nu gäller det verkligen för oss att stå upp för den fria forskningen, undervisningen och bildningen.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa iförd rektorskappa och rektorskedja

Uppdaterad 1.10.2018