Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa iklädd rektorskappa och -kedja
Rektor Mikko Hupa vid undertecknandet av Magna Charta Universitatum i Salamanca.

Åbo Akademi undertecknade Magna Charta Universitatum

Åbo Akademi har tisdagen den 18 september 2018 tillsammans med 72 andra högskolor undertecknat det så kallade Magna Charta Universitatum.

Dokumentet räknas som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. Det innehåller grundprinciper om bland annat den fria vetenskapen. Till exempel stipuleras i dokumentet att universitetet är en autonom institution i hjärtat av samhällen. För att tillgodose omvärldens behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar. Det står också att frihet i forskning och utbildning är universitetens grundläggande livsprincip.

Magna Charta Universitatum tillkom när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum år 1988, när 388 rektorer underteckande dokumentet. Nu är det närmare 900 som har undertecknat deklarationen.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa deltog i ceremonin och underteckande dokumentet under högtidliga former i Salamanca i Spanien. Också koordinator vid internationella studieärenden, Harriet Klåvus deltog från Åbo Akademi.

Eftersom Magna Charta Universitatum firade 30-årsjubileum var ceremonin extra högtidlig, bland annat närvarade det spanska kungaparet.

– Magna Charta Universitatum är synnerligen aktuellt just nu med tanke på ekonomiska nedskärningar i högre utbildning och forskning, politiska aktioner mot universitet i till exempel Turkiet och Ungern, Brexit, nationalistiska vindar som drar över Europa… Nu gäller det verkligen för oss att stå upp för den fria forskningen, undervisningen och bildningen, säger Mikko Hupa.

Mera information om Magna Charta: http://www.magna-charta.org/