Skriv här det du söker efter!

Zara Wessberg

Zara Wessberg

Zara Wessberg

Universitetslärare 

i finska

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

zara.wessberg@abo.fi

Forskningsprofil