Skriv här det du söker efter!

Susanna Sjöholm

Susanna Sjöholm

Susanna Sjöholm

Timlärare i huvudsyssla 

i specialundervisning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

susanna.stenbacka@abo.fi

Tfn +358 469219827

Forskningsprofil