Skriv här det du söker efter!

Susanna Nylund

Susanna Nylund

Susanna Nylund

Universitetslärare 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

susanna.nylund@abo.fi

Forskningsprofil