Skriv här det du söker efter!

Susann Brännkärr

Susann Brännkärr

Susann Brännkärr

Bokförare 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

susann.brannkarr@abo.fi

Tfn +358 469229790

Forskningsprofil