Skriv här det du söker efter!

Rasmus Forsman

Rasmus Forsman

Rasmus Forsman

Expeditionsmästare 

Fastighetsservice

Universitetsservice

rasmus.forsman@abo.fi

Tfn +358 504756468

Forskningsprofil