Patrik Backholm

Patrik Backholm

Patrik Backholm

Expeditionsmästare

patrik.backholm@abo.fi

Tfn +358 505910119