Skriv här det du söker efter!

Päivi Soinio

Päivi Soinio

Päivi Soinio

Direktör 

ICT-service

Universitetsservice

paivi.soinio@abo.fi

Tfn +358 400926942

Forskningsprofil