Skriv här det du söker efter!

Niklas Hakala

Niklas Hakala

Niklas Hakala

Expeditionsmästare 

Fastighetsservice

Universitetsservice

niklas.hakala@abo.fi

Tfn +358 504117628