Michaela Lithén

Michaela Lithén

Michaela Lithén

Planerare, 

Lednings- och fakultetsstöd

michaela.lithen@abo.fi

Tfn +358 503406647