Skriv här det du söker efter!

Lucinda Kraufvelin

Lucinda Kraufvelin

Lucinda Kraufvelin

Forskningsassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

lucinda.kraufvelin@abo.fi

Forskningsprofil