Kirjoita tähän hakemasi!

Lucinda Kraufvelin

Lucinda Kraufvelin

Lucinda Kraufvelin

Projektiassistentti 

Ympäristö- ja meribiologia

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

lucinda.kraufvelin@abo.fi