Skriv här det du söker efter!

Laura Vahtera

Laura Vahtera

Laura Vahtera

Universitetslärare 

finska

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

laura.vahtera@abo.fi

Tfn +358 469203399

Forskningsprofil