Skriv här det du söker efter!

Kristina Granstedt-Ketola

Kristina Granstedt-Ketola

Kristina Granstedt-Ketola

Amanuens 

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

kristina.granstedt-ketola@abo.fi

Tfn +358 503624380

Elektronisk kommunikationskod (SATU/eID):

127758849

Forskningsprofil