Skriv här det du söker efter!

Katarina Ohls-Ahlskog

Katarina Ohls-Ahlskog

Katarina Ohls-Ahlskog

Universitetslärare 

i franska

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

katarina.ohls-ahlskog@abo.fi

Tfn +358 469204700

Forskningsprofil