Katariina Smulter

Katariina Smulter

Katariina Smulter

Sekreterare, 

grundläggande utbildning

katariina.smulter@abo.fi

Tfn +358 469215992