Skriv här det du söker efter!

Jonas Ahlskog

Jonas Ahlskog

Jonas Ahlskog

Forskardoktor 

i minoritetsstudier

FHPT Gemensamma

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

jonas.ahlskog@abo.fi

Forskningsprofil