Skriv här det du söker efter!

Jan Kraufvelin

Jan Kraufvelin

Jan Kraufvelin

Koordinator,  Karriärvägledning

jan.kraufvelin@abo.fi

Tfn +358 505365886

Forskningsprofil