Skriv här det du söker efter!

Jan Kraufvelin

Jan Kraufvelin

Jan Kraufvelin

Koordinator, 

Karriärvägledning

jan.kraufvelin@abo.fi

Tfn +358 505365886