Skriv här det du söker efter!

Iris Lindahl-Raittila

Iris Lindahl-Raittila

Iris Lindahl-Raittila

Lektor 

engelska

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

iris.lindahl@abo.fi

Tfn +358 469204250

Forskningsprofil