Skriv här det du söker efter!

Ida Rebers

Ida Rebers

Ida Rebers

Forskningsassistent 

inom projekt Mofi 2.0

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ida.rebers@abo.fi

Forskningsprofil