Skriv här det du söker efter!

Ida Metsämäki

Ida Metsämäki

Ida Metsämäki

Personalsekreterare 

Personalservice

Universitetsservice

ida.metsamaki@abo.fi

Tfn +358 505129212

Forskningsprofil