Skriv här det du söker efter!

Heidi Hellstrand

Heidi Hellstrand

Heidi Hellstrand

Universitetslärare 

inom Specialpedagogik, matematik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heidi.hellstrand@abo.fi

Forskningsprofil