Skriv här det du söker efter!

Heidi Hellstrand

Heidi Hellstrand

Heidi Hellstrand

Projektassistent,  inom projekten Till matematikens värld och LUMA 2020

heidi.hellstrand@abo.fi

Forskningsprofil