Skriv här det du söker efter!

Harriet Klåvus

Harriet Klåvus

Harriet Klåvus

Koordinator, 

Internationella studieärenden

harriet.klavus@abo.fi

Tfn +358 469216130