Skriv här det du söker efter!

Hanna Acke

Hanna Acke

Hanna Acke

Universitetslärare 

i tyska språket

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

hanna.acke@abo.fi

Tfn +358 509116367

Forskningsprofil