Skriv här det du söker efter!

Gurli-Maria Gardberg

Gurli-Maria Gardberg

Gurli-Maria Gardberg

Områdeschef, 

Utbildningservice

gurli-maria.gardberg@abo.fi

Tfn +358 469215965