Skriv här det du söker efter!

Göran Jansson

Göran Jansson

Göran Jansson

Systemplanerare 

ICT-service

Universitetsservice

goran.jansson@abo.fi