Skriv här det du söker efter!

Dan Fredriksson

Dan Fredriksson

Dan Fredriksson

Bokförare 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

dan.fredriksson@abo.fi

Tfn +358 504042005

Forskningsprofil