Skriv här det du söker efter!

Karriäruppföljning, ett år efter examen

Karriäruppföljning, ett år efter examen

Bästa alumn, utexaminerad år 2022.
Det har nu gått ungefär ett år sedan du utexaminerades från Åbo Akademi. Vi har följt upp våra utexaminerade på arbetsmarknaden varje år sedan 1995 och nu vill vi höra din respons på utbildningen! Vi bjuder dig därför att dela dina erfarenheter med oss. Enkäten nedan innehåller några frågor om din karriär hittills, om sysselsättningssituation och arbete. Vi vill också gärna få din respons på  färdigheter som studierna utvecklat, serviceformer som erbjudits under studietiden och hur du upplever att de stött arbetssökande och sysselsättning. Enkäten sänds till alla tidigare studerande, som under kalenderåret 2022 avlagt högre eller avslutande lägre högskoleexamen vid Åbo Akademi.

Varje svar är mycket viktigt. Responsen från utexaminerade används för utvecklingen av undervisningen vid ÅA, vid studiehandledning och karriärvägledning, i information till blivande studerande och kan också vara till nytta för forskning.  Dina svar behandlas anonymt och kan inte identifieras i rapporteringen av resultaten. Genom att svara hjälper du nuvarande och framtida studerande.

Svarsanvisning

Det tar ca 5 -8 minuter att svara på enkäten.
Du kan svara på enkäten här (survey.abo.fi -> e-lomake),

Vi rekommenderar att du svarar på enkäten med dator, eller att du vänder telefonen vågrätt medan du svarar.

Tack för att du deltar i undersökningen!

Mikael Lindfelt,
Rektor

 

Mer information om enkäten och länk till dataskyddsbeskrivningen: www.abo.fi/karriaruppfoljning

Adressuppgifter: Åbo Akademis studieregister och Åbo Akademis alumniregister

Kontaktuppgifter
Anita Sundman
Koordinator
Telefon 050 548 9505
e-post: arbetsforum@abo.fi

Uppdaterad 7.12.2023