Skriv här det du söker efter!

JOBITTI

JOBITTI

Jobitti är en del av regeringens spetsprojekt med satsning på utveckling av högskoleutbildning. Undervisnings och kulturministeriet (UKM) har beviljat för tiden 1.8.2018-31.12.2020 en budget på 1 180 000 euro, varav ÅAs andel är 384 000 euro (33 %).

Som projektägare fungerar Åbo Universitet och övriga projektparter är Åbo Yrkeshögskola och Östra Finlands Universitet. Projektet strävar efter att utveckla den biomedicinska utbildningen genom att forma ett effektivt samarbetsnätverk mellan deltagande finländska universitet med utbildning inom området, samt mellan dem och internationella samarbetspartner. Genom att bygga nya nätbaserade kurser inom projektet kommer valmöjligheterna och flexibiliteten i läroplanerna att öka. Biobranschens forskning är också en potentiell källa till nya innovationer och därför är en central del av projektet att öka elevernas affärsexpertis, samt att utveckla ett starkare samarbete med bio- och läkemedelsföretag för att sänka rekryteringsribban till praktikplatser och underlätta förflyttning till arbetslivet.

På grund av den snabba förändringen inom bio- och läkemedelsbranschen måste också skolningen kunna svara på nya och även okända behov av olika sorters expertprofiler. Åbo Akademi deltar i Jobitti projektet genom att utveckla tre kurser:

1) Good Manufacturing Practice in the context of Pharmaceutical Industry (Outi Salo-Ahen, Johan Nyman, Jessica Rosenholm),

2) Structural Bioinformatics in Biomedicine (Tiina Salminen, Serhii Vakal) och

3) Bioinnovation (Tiina Salminen, Fuad Khan, Annika Holmbom).

 

 

Uppdaterad 12.3.2020