Skriv här det du söker efter!

Samforsk Events Archive

Samforsk Events Archive

Projekt om genusperspektiv inom grön omställning finansieras av Nordforsk 

Ett forskningskonsortium där Åbo Akademi ingår har beviljats drygt 440 000 euro i finansiering av NordForsk. Forskningsprojektet som leds av professor Annica Kronsell vid Göteborg universitet behandlar könsrelaterade normer och praxis i nordiska och baltiska klimatpolitiska institutioner och dess konsekvenser för klimatomställningen. För Åbo Akademis del leds projektet av professor i miljöstyrning och policy Nina Tynkkynen. Övriga partners i projektet är Vytautas Magnus University, Litauen och University of Iceland, Island.

Läs mer

Finlands Akademi beviljar 1,2 miljoner i fortsatt finansiering till Österbacka och Kmak

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat fortsatt finansiering till åtta konsortier och två programdirektörer inom RSF-program Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY, 2021–2027). Två projekt vid Åbo Akademi ingår i RSF-program DEMOGRAPHY. Eva Österbacka, professor i nationalekonomi fick 347 557 euro för sin del i : Family Formation in Flux – Causes, Consequences, and Possible Futures. Magdalena Kmak, professor i folkrätt särskilt migration och minoritetsforskning, beviljades 893 890 euro för sitt projekt Mobila framtider: Diversitet, förtroende och tvåvägsintegration.

Läs mer