Skriv här det du söker efter!

Beslutsfattarpanelen

Beslutsfattarpanelen

Dataskyddsbeskrivning för projektet beslutsfattarpanelen
Framställningsdag 27.11.2020

Sammanfattad dataskyddsbeskrivning
Du är på väg att delta i forskningsprojektet Beslutsfattarpanelen. Nedan finner du ett sammandrag av undersökningens dataskyddsbeskrivning, där vi berättar hur dina personuppgifter behandlas i undersökningen.

Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
Åbo Akademi
Postadress: Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO
Besöksadress: Domkyrkotorget 3, ÅBO
Dataskyddsombud: Roald von Schoultz, dataskydd(a)abo.fi

Användning av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund
De personuppgifter som insamlas används för att kontakta eventuella deltagare i Beslutsfattarpanelen. Personuppgifterna och annan information som insamlas används också för forskningsändamål inom projektet. Uppgifter med hjälp av vilka enskilda individer kan identifieras, behandlas endast av forskare inom projektet Beslutsfattarpanelen.

Uppgifter överlåts inte åt utomstående personer eller organisationer och överförs heller inte till länder utanför EU/EES-området. Uppgifter med hjälp av vilka enskilda individer direkt kan identifieras, raderas från datamaterialet i analysskedet.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen stöder sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1e, det vill säga utförandet av vetenskaplig forskning av allmänt intresse i enlighet med Finlands dataskyddslag 4 § punkt 3. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter stöder sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 9 punkt 2j.

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att be registerföraren om tillgång till personuppgifter som berör dig själv. Du har också rätt att be om korrigering eller avläsning av ifrågavarande uppgifter. Du kan också be om att begränsa behandlingen av uppgifterna eller helt motsätta dig behandlingen.

Kontaktuppgifter
Undersökningens registerförare: Åbo Akademi. Adress: Domkyrkotorget 3, FI-20500 Åbo.

Kontaktperson för forskningsregisterärenden: Projektassistent Rasmus Sirén, rasmus.siren@abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo.

Projektets ansvariga forskare: Forskningschef Lauri Rapeli, lauri.rapeli@abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo.

Uppdaterad 27.11.2020