Skriv här det du söker efter!

Hur har distansperioden inverkat på slöjdundervisningen?

Hur har distansperioden inverkat på slöjdundervisningen?

Sara Kuitula

Våren 2020 måste alla Finlands skolor anpassa sin undervisning till att undervisas helt digitalt. Undervisningsarrangemangen var i början brokiga, men snabbt hittades lösningar som passade de flesta. I min avhandling har jag studerat lärares digitala ämneskunskaper efter distansperioden och vilka faktorer under distansperioden som har inverkat till att lärare utvecklat sina digitala ämneskunskaper. Jag har också studerat hur lärares erhållna digitala ämneskunskaper har inverkat på ändringar i slöjdundervisningen.

Hur har distansperioden inverkat på slöjdundervisningen? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023