Skriv här det du söker efter!

Gen2

Gen2

 

Gen2 är en regelbundet återkommande surveyundersökning bland finländare vars ena förälder eller båda föräldrar är födda i ett annat land än Finland. Med hjälp av enkäter i Gen2-panelen kan värdefull information samlas in för samhällsvetenskaplig forskning. Syftet med enkätundersökningarna är att samla in finländares åsikter och tankar gällande olika aspekter av samhället. Alla svar behandlas på ett tillförlitligt sätt och används endast i forskningssyfte. Svaren analyseras aldrig tillsammans med svarspersonernas namn.

När du går med i Gen2 får du några gånger per år inbjudan att svara på en kort enkät. Alla enkäter görs på webben via Qualtrics. Det tar i regel ungefär 5-10 minuter att svara på enkäterna. Att delta i Gen2 är helt frivilligt och du kan avanmäla dig i samband med varje enkätinbjudan som skickas ut. Du kan antingen svara på finska eller på svenska.

Gen2-undersökningen är en del av en nationell infrastruktur för forskning i samhällsopinion som finansieras av Finlands Akademi. Undersökningen administreras av Institutet för Samhällsforskning vid Åbo Akademi.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som deltagare i enkätundersökningen Gen2 i dataskyddsbeskrivningen.

För mer information om undersökningen, ta kontakt per e-post: gen2@abo.fi

 

Uppdaterad 28.5.2024