Kirjoita tähän hakemasi!

Gen2

Gen2

Gen2 on säännöllisesti tehtävä kyselytutkimus niiden suomalaisten keskuudessa, joiden toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat syntyneet jossain muualla kuin Suomessa. Gen2-kyselyiden avulla kerätään tärkeää tietoa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Kyselyissä esitetään kysymyksiä suomalaisten yhteiskunnallisista mielipiteistä ja ajatuksista. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tilasto- ja tutkimuskäyttöön. Vastauksia ei analyysivaiheessa koskaan yhdistetä vastaajien nimiin.

Kun osallistut Gen2-tutkimukseen, saat muutamia kertoja vuodessa kutsun osallistua kyselyyn. Kaikki kyselyt tehdään verkossa Qualtrics:in kautta. Tyypillisesti vastaaminen kestää vain 5-10 minuuttia. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää osallistumisesi kyselykutsun yhteydessä. Voit vastata joko suomeksi tai ruotsiksi.

Gen2-tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kansallista yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuria. Tutkimusta hallinnoi Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos.

Tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Gen2-tutkimukseen.

Jos haluat lisätietoja tutkimuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse: gen2@abo.fi

Päivitetty 28.5.2024