Skriv här det du söker efter!

Riktlinjer för öppenhet i meritering och utvärdering av forskare och forskning

Riktlinjer för öppenhet i meritering och utvärdering av forskare och forskning

Att främja och idka öppen vetenskap och forskning gagnar forskare. Aktiviteter inom öppen vetenskap utgör akademiska meriter, ger flera samarbeten och ökad spridning av forskningsresultat och -processer. Dessutom är öppenhet och transparens centralt i olika slags situationer och processer då forskare, forskning och undervisning utvärderas. Exempel på utvärderingsprocesser är bedömning av meriter i samband med rekrytering, avancemang inom karriärsystemet och ansökan om docenttitel.

Riktlinjer för forskande och undervisande medarbetare, samt utvärderare av forskare och forskning

  • En mångfald av forsknings- och undervisningsaktiviteter och -resultat är meriterande. Hit räknas publikationer, datasets, forskningsmetoder, lärresurser och lärmetoder, samverkan, med mera. Att främja och idka öppen vetenskap och forskning hör till de aktiviteter som utgör akademiska meriter.
  • De medarbetare som deltar i processer för karriärutveckling, rekrytering och annan utvärdering av forskning och undervisning ska se till att mångfalden av forsknings- och undervisningsaktiviteter är meriterande, däribland att idka och främja öppen vetenskap.
  • De som utvärderas får information om de kriterier enligt vilka deras forsknings- och undervisningsaktiviteter, inklusive aktiviteter och meriter inom öppen vetenskap, utvärderas i karriärutveckling, rekrytering och andra utvärderingssituationer.

Riktlinjer för organisationen

  • Målet med utvärdering ska vara att stöda forskningens kvalitet och genomslagskraft. En utvärdering av forskning och forskares meriter ska vara motiverad.
  • ÅA beaktar mångsidiga forsknings- och undervisningsaktiviteter, inklusive sådana som befrämjar öppen vetenskap, som meriter i utvärdering av forskare och lärare vid karriärutveckling och rekrytering.
  • ÅA följer internationella och nationella principer för god praxis vid utvärdering av forskare och forskning. Utvärderingskriterierna är transparenta och organisationen tar fram ändamålsenliga modeller för kunskapsunderlag för att försäkra att processerna stöder ansvarsfull utvärdering.
  • ÅA följer internationella och nationella principer för ansvarsfull användning av publikationsmetrik. Tidskriftsbaserad metrik används endast tillsammans med andra metoder och en kvalitativ helhetsbedömning.

Uppdaterad 29.1.2024