Skriv här det du söker efter!

Studie om sexuellt tillmötesgående

Studie om sexuellt tillmötesgående

Har du haft sex i en relation utan att du känt sexuell lust?

Datainsamlingen för denna studie har avslutats i september 2022 och lotterivinnarna har kontaktats. Ett stort tack till alla deltagare!

Annika Gunst, PsD
Forskningsledare
annika.gunst@abo.fi

William Forsén & Helmi Vihro
Pro gradu-skribenter

Ämnet psykologi vid Åbo Akademi

Uppdaterad 3.11.2022