Skriv här det du söker efter!

Studie om sexuellt tillmötesgående

Studie om sexuellt tillmötesgående

Har du haft sex i en relation utan att du känt sexuell lust?

Vi letar nu efter deltagare till en enkätstudie om erfarenheter av sexuellt tillmötesgående i stadigvarande relationer. Sexuellt tillmötesgående betyder att man med samtycke deltar i sexuell aktivitet med partner trots att man (åtminstone till en början) inte har någon sexuell lust. Deltagande är anonymt och tar ca 15 minuter. Bland deltagarna lottar vi ut två presentkort värda 50€ till Zalando (Finland). Mera information om studien och deltagande hittar du här.

Tack för din tid och ditt deltagande!

Annika Gunst, PsD
Forskningsledare
annika.gunst@abo.fi

William Forsén & Helmi Vihro
Pro gradu-skribenter

Ämnet psykologi vid Åbo Akademi

Uppdaterad 28.4.2022